Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het eten van dieren moest de mensch, als zijner onwaardig, nalaten. Dit is ongeveer de kern van de aesthetische logica der Vegetariërs. Ik zal niet ontkennen dat in deze gevoelens, zooals in vele hunner onbewuste gewaarwordingen of willekeurige meeningen, een grein van waarheid ligt. Maar ook hierin weten zij weer geen maat te houden. Ze hollen door, zien den splinter in een andermans oog, maar niet den balk in hun eigen, en denken er niet aan, dat hunne aesthetische gewaarwordingen niet voor allen gelden, maar subjectief en individueel zijn. Vele fijngevoelige tnenschen hebben immers vaak ook een tegenzin tegen sommige plantaardige voedingsmiddelen, b.v. tegen waterkers, zeldery, rhabarber, roode kool, zuurkool, koolraap enz.

Het eten van de inwendige organen van een dier heeft iets weerzinswekkends, vooral voor hem, die onder het eten zijn hersenen kwelt met den oorsprong en het doel, van wat hij eet. Al het uitspoelen en koken van deze organen geeft nog geen waarborg, dat zij volkomen gezuiverd zijn van de bestanddeelen, die daar tijdens het leven van het dier gepasseerd zijn. Vele organen worden immers pas op tafel opengesneden, zoodat ze inwendig niet goed gereinigd kunnen zijn. Het volk pleegt zelfs de darmen te eten. Niet minder griezelig kan soms het eten van een ganzenmaag of een kalfsnier zijn, zoodra men op de ongelukkige gedachte komt, wat de vroegere bestemming van dit orgaan is geweest. De smaak echter van deze organen is lijnrecht in tegenspraak met deze aesthetische gewaarwordingen. Juist deze inwendige organen zijn de grootste lekkernij zelfs voor den smaak van een verwenden „gourmet." Veel minder onappetitelijk is in 't algemeen het eigenlijk spiervleesch, hoewel dit door de bijmenging en doorweving van pezen, fasciën, bloedvaten, vet, enz., er veel minder smakelijk uitziet. Wat er alzoo in worsten gestopt wordt, en onder het rauwe vleesch gemoffeld, da.tr moet ge de voedings-chemici maar eens naar vragen. Maar dit zijn slechts zeldzame uitzonderingen op de groote massa vleesch en vleeschpreparaten, die dagelijks gegeten worden. De bijvoeging van onsmakelijke bestanddeelen ligt altijd aan den

Sluiten