Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tyrol en Zuid-Italië leeft hoofdzakelijk van mais (dikwijls echter met melk gekookt als „Polenta"), niet omdat dit er het voedsel bij uitnemendheid wordt geacht, waarbij lichaam en geest het best gedijen, maar omdat men er niet anders heeft, en niets beters kan krijgen. Deze menschen eten met evenveel graagte vleesch als de Ieren, die dagelijks hun maag vullen met 2 pond en meer (!) aardappelen, omdat zij geen geld hebben om duurdere levensmiddelen te koopen. En de houthakker uit boven-Beieren, heeft ook liever een lekker stuk vleesch, als hij het krijgen kan, dan zijne dagelijksche schrale kost. De misère van het volk is ten allen tijde zoo groot geweest, dat het zich slechts het goedkoopste voedsel kon verschaffen en daarom hoofdzakelijk van plantaardig voedsel leefde. Goede regenten zijn er dar. ook altijd op uit geweest, de maatschappelijke toestanden van het land te verbeteren, zoodat ook de arme man zich rijkelijker en afwisselender zou kunnen voeden. Dit is ook de beteekenis van het bekende gezegde van Hendrik VI van Engeland, „dat elk zijner boeren tenminste Zondags zijn hoentje moest hebben." Het feit, dat de arme man om de goedkoopte voornamelijk van aardappels leeft, is zoo algemeen bekend, dat bij de jongste verhooging der inkomende rechten in het Duitsche rijk, de belasting op dit voedingsmiddel niet verhoogd is. Des te zwaarder weegt het verwijt, dat men op grond van zulke overwegingen tegen deze wetten moet uitspreken: dat zij het brood, naast de aardappelen het beste voedingsmiddel voor den armen man, juist omdat het zoo goedkoop is, duurder maken. De sociale strijd van de proletariërs heeft er zich alt ij dop gericht, de eentonige aardappel- en broodvoeding te verbeteren.

Overal en altijd benijdt de arme den rijke zijne vleeschgerechten ! Het streven naar verbetering der levensvoorwaarden, dat het meerendeel der menschen als een der schoonste deugden, als de uiting van de instinctief aangeboren eerzucht, eigen is, uit zich naast het verlangen naar verbetering in woning en kleeding, hoofdzakelijk altijd in den wensch naar betere voeding, E n

Sluiten