Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De opname van de mineraalzouten van de plantaardige voedingsmiddelen is vooral groot bij het eten van versche, jonge groenten, en versch fruit, waarop dan ook allen, die ervaringen hebben opgedaan op dit gebied der diaetetische therapie, zeer terecht grooten nadruk leggen. Geconserveerd en gedroogd fruit heeft noch voor den gezonden mensch noch voor den zieke dezelfde genees- en voedingswaarde als versch fruit. In vele gevallen hebben groenten en ooft meer waarde dan de overige plantaardige voedingsmiddelen, b. v. peulvruchten en granen. Het schijnt wel of het in deze gevallen minder aankomt op het rijke gehalte der vegetabiliën aan koolhydraten, dan op dat aan mineraalzouten. Maar wij kunnen er nog absoluut niet over oordeelen, hoe groot aandeel elk dezer beide factoren op zich zelf heeft aan de gunstige therapeutische uitwerking van het vegetarische diëet.

4. Veel zekerder is de verklaring van een der oudste feiten van het vegetarische diëet, die tot nu toe ook nog van geen enkele zijde bestreden is, maar veeleer als een wetenschappelijk dogma geldt, en in alle medische boeken overgenomen is: n.m. de geneeskracht van het plantaardige voedsel bij chronische (langdurige) darmzwakte, verstopping. Hier levert de verklaring dezer werking in het geheel geen moeilijkheden op : het is de groote massa van niet verteerbare, niet resorbeerbare cellulosebevattende spijsresten, en de sterke ontwikkeling van zuren en gassen door gisting der koolhydraten, welke de darmperistaltiek *) opwekken en de voortbeweging der drek-massa bevorderen.

5. Ik zal ten slotte een laatste onderstelling niet voorbij gaan, juist om reeds bij voorbaat aanvallen hierover te niet te doen : n.m. dat de geneeskracht van het vegetarische diëet bij neurasthenie en andere functioneele neurosen op suggestie zou berusten, die de zieke door de plotselinge verandering van zijn voedsel zou ondergaan. Onmogelijk lijkt mij deze onderstelling volstrekt niet, en zij gaat in vele gevallen zeker op, daar het bekend is, dat de zielsstemming van nerveuze personen onder den invloed

*) D. i. de werking der darmspieren.

Sluiten