Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dujardin Beaumetz heeft op dit gebied de eerste gunstige resultaten waargenomen en medegedeeld; na hem in Duitschland

vooral ook v. S o h 1 e r n.

Het ziektebeeld van deze nerveuze voedingsstoornissen is zeer verschillend. Ik zal ze volgens mijne ervaringen in de volgende groepen verdeelen : 1. het nerveuze uitstooten van lucht en andere gassen; 2. het nerveuze braken, vooral 's ochtends bij het opstaan, dat we aan den eenen kant vaak aantreffen bij alcoholici zelfs uit den beschaafden stand, aan den anderen kant ook opvallend dikwijls bij bleekzuchtige jonge meisjes in het ontwikkelingstijdperk, en bij hystericae; 3. de nerveuze overvloed van zuur in den maag, met het hinderlijke symptoom van het opgeven van zuur; 4. de nerveuze maagsapvloed afwisselend met zure oprispingen en zuur braken, dikwijls gepaard gaande met heftige krampen in de maagstreek; 5. de z.g.n. neurasthenia gastrica, een algemeene sensibiliteits-neurose van den maag niet zeer verschillende, ook bij denzelfden zieke zeer vaak wisselende symptomen, wier enkele verschijnselen zeer bizar zijn en dikwijls schijnbaar met elkaar in tegenspraak. 6. de „Dyspepsia nervosa" (L e u b e), een scherp omschreven ziektebeeld, waar ik, in tegenstelling eener gewoonte van velen, slechts in die gevallen de aanwezigheid van zou willen aannemen, waarbij voedingsstoornissen van welken aard ook, slechts voorkomen in aansluiting aan voedselopnaine (dus b.v. niet 's nachts of bij een leegen maag). 7. Ten slotte nog de zoogenaamde atonie, of zwakte van aan den maagwand, een gevolg van de verslapping der motorische maagzenuwen *), een ziektebeeld dat slechts een onderdeel is van algemeene nerveuze zwakte en weefselverslapping.

Al deze maagziekten hebben gemeen, dat geen anatomische afwijking ze veroorzaakt, — zelfs kan men juist hen meestal zonder nadeelige gevolgen het grove vegetarische voedsel voorschrijven, al zien deze patienten zelf er eerst wel tegenop —; het zijn

») Elke spier ontvangt zijne impulsen tot beweging van zenuwtakken. Men noemt deze soort zenuwen, daar ze de beweging reg'streeren'™r°~ t o r i s c h e zenuwen. ^ 1 '

Sluiten