Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is van algemeene weefselverslapping en ondervoeding. Bij den tegenzin dien juist nerveuze zieken zoo dikwijls tegen vleeschspijzen hebben, is zoo'n mestkuur dikwijls zeer wenschelijk • zij veroorlooft den zieken in de laatste weken namelijk een gróote hoeveelheid groenten en ooft in brei- of moesvorm, die bij de anaemie dezer zieken in staat zijn het gehalte aan ijzer en andere mineraalzouten van het bloed te verbeteren of te verhoogen.

Wat voor de nerveuze maagaandoeningen gezegd is, gaat ook bijna zonder veranderingen door voor de nerveuze darmziekten, die men tegenwoordig ook reeds in verscheidene groepen onderscheidt, zonder ook hier een streng wetenschappelijke classificatie te kunnen geven. Dikwijls nog worden woorden gebruikt, waar exacte begrippen ontbreken. De nerveuze darmdyspepsie, de nerveuze slijmkoliek, de darmkramp, de spastische verstopping *) de nerveuze diarrhee, zijn eenige voorbeelden van nerveuze darmziekten, die men in de praktijk het meest aantreft. Ook hier heeft dikwijls een verandering der voeding, samengaande met een grondige verandering der geheele leefwijze, een gunstige uitwerking, en ook hier blijkt de vegetarische van alle mogelijke voedingswijzen de doelmatigste. De toonaangevende ervaren schrijvers van dezen tijd zijn het over deze voeding bijna allen eens wat betreft de spastische verstopping en de slijmkoliek. Vreemd lijkt de aanbeveling van het vegetarische diëet bij nerveuze diarrhee. Inderdaad moet men bij de doorvoering van deze kuur uiterst voorzichtig zijn en streng individualiseeren. Men moet beginnen met dikke soepen van zooveel mogelijk geconcentreerde voedingswaarde (toevoeging van roborat, hygiama of wat voor meelsoort ook, boter en suiker!), en brei gemaakt van verschillende graansoorten. Melk is in de meeste gevallen geoorloofd, omdat zij in den regel verstoppend werkt. Naderhand kan men dan overgaan tot groenten in purée-vorm en tot moes gekookt fruit met suiker. Algemeen erkend is de geneeskracht van het vegetarische diëet bij chronische stoelververstopping, waar wij

*) Verstopping die ontstaat door een toestand van aanhoudenden kramn van de darmspieren.

12

Sluiten