Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verminderen, omdat hierdoor het gevaar van te sterke voeding bij vetlijvigen bestaan blijft, die immers altijd gaarne eten en hieraan misschien hunne vetlijvigheid te danken hebben. Een voeding, die niet voldoet aan de calorieënbehoefte, de eerste taak van een vermageringskuur, kan ook bij vegetarisch voedsel slechts dan bereikt worden, wanneer ook de hoeveelheid voedsel beperkt wordt.

Dit is vooral ook noodig, omdat vele plantaardige voedingsmiddelen b.v. peulvruchten in breivorm, betrekkelijk zoo goed opgenomen worden, dat er van een verlies aan voedingsstof van beteekenis geen kwestie zijn kan. Zulke zieken moeten veel groenten, sla en vruchten eten, die veel onverteerbare restes vormen. Meermalen levert de eentonigheid van het grove vegetarische voedsel, bij vetlijvigen, met hunne levendige en dikwijls wisselende eetlust, in de praktijk moeilijkheden op. Bij mijne eigene pogingen heb ik slechts tijdelijk gunstige resultaten van het vegetarische diëet bij vetlijvigheid kunnen bereiken, zooals bij andere vermageringskuren, helaas, ook zoo dikwijls het geval is. Men kan in elk geval het in hardnekkige gevallen ook eens met het vegetarische diëet probeeren.

Het voorschrift van plantaardig voedsel bij diabetes (suikerziekte) zou misschien eerst onzinnig klinken, omdat deze zieken zich juist moeten onthouden van de suikervormende koolhydraten in het voedsel. Voor een plantaardige voedingswijze van deze zieken komen dan ook niet de koolhydraat-rijke cerealiën en leguminosen in aanmerking, maar de groenten en kruidsoorten, die arm zijn aan amylum (zetmeel): paddestoelen en dergelijke.

Reeds Bouchardat schreef lijders aan suikerziekte het gebruik van jonge, frissche groenten voor en legde er den nadruk op, dat de schadelijke werking van het koolhydraat-gehalte meestal te veel geteld werd. Want een deel van deze koolhydraten bestaan uit inuline, inosit en mannit, die voor suikerziekte volkomen onschadelijk zijn. Ook kan het suikervormende zetmeelgehalte door koken in veel water zeer veel verminderd worden. B o u-

Sluiten