Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook van de Barlowsche ziekte bij zuigelingen, die zij krijgen van een te langdurige uitsluitende voeding met gesteriliseerde melk. De uitwerking van deze therapie bewijst, dat een toevoer van bepaalde zouten in het voedsel, wier afwezigheid de oorzaak was van de ziekte, haar geneest (verg. pag. 166 en 167).

Bij elke diaetetische behandeling moet de medicus zich de vraag naar de contra-indicaties voorleggen. Dit is het groote verschil tusschen hem en de kwakzalvers en natuurgeneeskundigen, die de geneesmethode zijner keuze als panacee gebruikt zonder te letten op hinderende bijomstandigheden [?? Vert.] Het vegetarische dieet heeft zijne contra-indicaties, zoo goed als elke andere voedingswijze. Zij zijn niet zeer omvangrijk, maar moeten toch geteld worden. Bovendien zijn ze niet absoluut, maar relatief, en moeten ze voor de aanwending van de streng vegetarische kost anders geformuleerd worden, dan voor het lakto-vegetabilische dieet in den vorm, dien ik in bovenstaande uiteenzettingen als ziekenvoedsel aangeraden heb. Voor het eerste is een voorwaarde voor de aanwending een volkomen anatomische integriteit van het spijsverteringskanaal. Het gebruik van grof plantaardig voedsel is aan den eenen kant uitgesloten bij alle beleedigingen van het slijmvlies van den maag en de darmen, aan den anderen kant bij elke sterke verslapping van den spierwand van den maag.

De groote schuwheid en afkeer der meeste medici tegen de vegetarische voeding vinden voor het grootste deel hun oorzaak in de beweerde schadelijke invloeden en nevenwerkingen van deze voedingswijze. In de litteratuur wordt dikwijls melding gemaakt van voedingsstoornissen na vegetarische kost, zonder dat deze meestal nauwkeuriger omschreven worden. Ik zal niet loochenen, dat er vooral in het begin van deze kuur, dikwijls een lastig en onaangenaam gevoel van volheid in den maag en den buik mee gepaard gaat. Deze verschijnselen verdwijnen weldra of treden zelfs in het geheel niet op, wanneer de plantaardige voedingsmiddelen eerst in de keuken toebereid worden. Dat er echter uitzetting van den maag, gasontwikkeling, en

Sluiten