Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de moeielijkheden die in de stof-zelve gelegen zijn te bemantelen. Van geijkte kunsttaal mocht weinig gebruik worden gemaakt, ook omdat zij, werktuigelijk herhaald, te vaak een schijn van bepaaldheid geeft aan hetgeen nog alleen als ruwe schets kan behandeld worden. Grieksch schrift staat enkel in noten, die men kan overslaan. Van de omvangrijke literatuur is niet dan het allernoodigste, en bij voorkeur het nieuwste aangeteekend; wie dit naziet, zal daarin doorgaans aangehaald vinden wat hem verder dienen kan. Uitdrukkelijk te onderscheiden wat hier en daar misschien voor het eerst zoo gezegd is, scheen nauwelijks uitvoerbaar, en dan zonder nut te zijn.

Anderen zouden het geheel zeker anders, en mogelijk doeltreffender hebben aangelegd; dan een eigenaardig werk als dit, dat eerst den weg wil banen tot het recht verstand van eigenlijke wetenschappelijke verhandelingen, zal ieder op zijne wijze moeten zien uit te voeren. Ik heb gedaan wat ik vermocht om den goedgunstigen lezer van dienst te zijn; en waar hij zich aan het einde van het boek pas bij den ingang ziet van een onafzienbaar arbeidsveld, kan ik hem nog enkel bemoedigen met de woorden van Horatius:

Dimidium facti, qui coepit, habet; sapere aude! Leiden, 16 September 1889.

J. P. N. LAND.

Sluiten