Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te houden. Het groote werk kan op den duur niet worden voortgezet tenzij men het in vakken gaat verdeelen, op het voorbeeld van wat van ouds geschiedt in het belang van nijverheid, kunst en andere menschelijke werkzaamheden.

Hoe die verdeeling het best gemaakt wordt, hangt af, deels van het verschil van stof, van vraagpunten die hetzelfde voorwerp soms aanbiedt, van hulpmiddelen om deze te behandelen, — deels van de navraag van buiten naar kennis tot voorlichting bij andere verrichtingen, — welke navraag o. a. aan de akademische faculteiten het aanzijn gaf, die met een „organisatie" der wetenschap ter wille van haar eerste en eigenaardig oogmerk niets gemeen hebben. Voor haar, in haar eigen belang kan alleen de vraag zijn, door welke grensregeling de aanwinst van grondige kennis het meest bevorderd wordt; en dit wisselt af naar velerlei omstandigheden. Zij is ook niet van den aanvang ontwikkeld als een geregeld geheel, maar naast het bewuste streven naar een verklaring van alle bekende feiten in hun verband, ontstonden door het streven naar samenhangende kennis op meer beperkt gebied al spoedig de wiskunde, de geneeskunde, en hetgeen reeds Aristoteles nog verder onder de „dusgenoemde partiële (of speciële) wetenschappen" verstaat ').

Bij de splitsing van de algemeene taak der wetenschap komt menigeen, die aan haar eenig deel neemt, nimmer tot een oprechte belangstelling in het geheel, en daar hij niettemin eenig werk van waarde bijdraagt, verbeeldt hij zich allicht, dat er aan zulke veelomvattende belangstelling geene

') Metapli. i'. 1. (.èmoi'ifiai') èv /iègsi Isyófierm. Later sprak men van „facultates" of „vakken" van wetenschap.

Sluiten