Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE AFDEELING.

DE ONDERSTELLING.

iste Hoofdstuk: Dingen en eigenschappen.

De standvastige orde, die de geest van de wereld eischtr in hare bizonderheden aan te wijzen, d. i. te ontdekken waarin zij bestaat, is het doel van alle onderzoek, van het allereenvoudigste tot het hoogste, bij uitnemendheid wijsgeerige. De eerste gegevens daarvoor levert de waarneming, doch zij moeten noodzakelijk door onderstelling worden aangevuld.

Noemen wij „verschijning" alwat zich aan de in- en uitwendige waarneming vertoont, het ik daaronder begrepen; dan moet al dadelijk het gedeelte der verschijning dat iemand door persoonlijke afwezigheid ontgaat, ii> zijne voorstelling, als voortzetting van het waargenomene in den trant van dit laatste, bijgedacht worden. Wat men niet zoo dadelijk inziet, en toch bij de ontleding van allerlei theoriën bevestigd vindt, is, dat ook van iets dat achter de verschijning ligt, er geene denkbeelden verkregen worden tenzij insgelijks opgebouwd uit elementen der verschijning. Een nieuw zintuig, of zelfs een buitengewone kennisgeving vanwege hoogere wezens, zou de som der verschijning vergrooten, en slechts daardoor bij-

Sluiten