Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hunne eigene, en tot inslaan van wegen waaraan zij binnen hun meer beperkten kring niet gedacht hadden. Als werkhypothesen op groote schaal bewijzen die der groote wijsgeeren hare diensten aan allen, en door hun arbeid, hoe dikwijls ook miskend en veracht, wordt de wetenschap voor verbrokkeling bewaard en handhaaft haar karakter als een wel niet voltooid, maar toch een steeds wordend geheel, dat in de „metaphysica," zooals zij nu eenmaal genoemd wordt, om zoo te zeggen zijn „centraal orgaan" bezit.

Sluiten