Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zoogdieren, vogels, amphibiën (reptiliën) of vissehen zijn, weet niemand ons te zeggen; eerst een volledige bekendheid met de wetten van liet dierlijke leven zou dat kunnen uitmaken. Bij uitzondering gelukt het ons, liet voorwerp van een begrip uit een enkel gezichtspunt met zooveel afwisseling (variatie) voor te stellen, dat geen denkbaar geval is overgeslagen, en wij de drie- of meerdeelige divisie voor goed kunnen afsluiten. Dan moeten de differentiën bestaan uit de gezamenlijke varianten waarvoor een enkel kenmerk van A vatbaar is; welk kenmerk, de zoogenoemde „grondslag der verdeeling" ') dus zelf weder als geslacht tegenover die differentiën als zijne soorten staat. Zoo waar wij scherphoekige, rechthoekige en stomphoekige driehoeken als de soorten van den rechtlijnigen verkrijgen door te letten op de mogelijke verdeelingen der 180 graden totale hoek wijdte. Althans twee der hoeken moeten in ieder geval beneden de 90 graad blijven; de derde kan of negentig, öf meer of minder bedragen. Zoo in de staatkunde, waar de hoogste macht öf bij allen gezamenlijk öf bij eenigen öf bij een enkelen persoon berusten moet. Intusschen late men zich door het eenvoudige van zoodanige divisie niet soms verleiden tot de meening, dat daarmede voor onze kennis altijd iets van belang verkregen wordt. De grondslag kan een kenmerk zijn van ondergeschikten aard, en met zijne varianten afhankelijk van andere, die het veel belangrijker zou zijn te leeren kennen. Want zoo er naast onze kunstmatige, natuurlijke soorten zijn, en bij deze de wezenlijke kenmerken niet altijd in het oog vallen, dan zal ook naast de kunstmatige divisie, volgens willekeurig gekozene ken-

Fundamentum divhionis.

Sluiten