Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streven dat daarin te eeniger tijd te voorschijn treedt. Zijn zelfvertrouwen, het beginsel zijner zekerheid, heeft niets met hoogmoed of overmoed gemeen. Het is het besef van tot een taak uitgerust te zijn door hooger macht dan de zijne, die hem en zijnsgelijken den maatstaf verstrekt voor het denken en doen van ieder redelijk wezen. Het nadere wordt door verschillenden verschillend voorgesteld; het gronddenkbeeld keert in allerlei gedaanten overal terug.

Sluiten