Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkt dan echter niet zelve mede tot B, maar staat tot dit voorval enkel in eenige betrekking door diens eigene oorzaken voor storing te behoeden. De dienst van de wacht voor het paleis behoort niet tot de oorzaken van het verdrag dat daarbinnen gesloten wordt, maar hoogstens tot de „onmisbare voorwaarden" dier handeling.

Door de vele ongunstige omstandigheden, die het volledigworden en daarmede de uitwerking der oorzaken dikwijls beperken of geheel verijdelen, wordt niets te kort gedaan aan de inrichting volgens welke, na zekeren toestand, uit zekere verbinding van zekere krachten, het voorval b ontspringt. Het is waar, als wij de noodige krachten voor een B meenen bijeen te hebben, blijft veelal toen het B achterwege. Dan is er echter een ongunstige omstandigheid die ons ontging, en waardoor de eveneens noodige wijze van verbinding dier krachten verhinderd werd. Het opzoeken dier tegenwerkende omstandigheden baart nieuwe moeielijkheden; en een zoodanige causale formule, waarvan wij tot voorspelling van werkelijke gebeurtenissen partij zullen trekken, moet behalve de oorzaak ook de teiten opgeven, die, zal iets dergelijks zich voordoen, niet aanwezig mogen zijn, m. a. w. de negative naast de positive voorwaarden der gebeurtenis. Daarom is een voldoende theoretische verklaring nog niet altijd alwat voor de praktijk vereischt wordt, en ontstaat er een schijn van tweeëilei waarheid; van waar dan het gewone beweren, „dat iets in theorie waar kan zijn en toch niet opgaan in de praktijk".

De ware theorie van het ontstaan van B kan van de afwezige storingen geen gewag maken; zij heelt het werkelijke aan te geven, dat op zichzelf genoeg is 0111 B te weeg te brengen. Komt er een B voor, dan moet dat

Sluiten