Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het spraakgebruik is in het onderstheiden van het zekere, het waarschijnlijke en het mogelijke meestal niet zeer nauwkeurig, en kan dat ook niet zijn, zal het uitdrukken en het verstaan ons niet al te bezwaarlijk worden. Het is zelfs de vraag, of de taal ooit in staat zou zijn, de mate waarin een denker voor zijne onderscheidene beweringen instaat, zonder gevaar van misverstand weer te geven. Van de studie der meesters hebben wij dan ook niet het meeste voordeel, wanneer wij ons beijveren om de gedachtenwereld van elk hunner tot in de fijnste schakeeringen terug te geven, maar dan, wanneer wij ons vertrouwd maken met hunne wijze van werken, met de gezichtspunten waaruit zij de voorwerpen beschouwen, met de uitzichten die zij openen op wegen die door het onderzoek nog niet zijn ingeslagen. Zoo met een schat van gereede en halfbewerkte denkbeelden en gedachtenreeksen verrijkt, zal de onderzoeker zich van nutteloos verbitterende geschillen afwenden, en zich toeleggen op het winnen van eigene overtuigingen, waarbij talent en voortdurende oefening het beste moeten doen.

15de Hoofdstuk: Vooruitgang in de wijsbegeerte.

Men zal, ook in wetenschappelijke kringen, niet zelden de bewering vernemen, dat, terwijl de bizondere wetenschappen door de aangroeiende ervaring vooruitgaan, de wijsbegeerte zich slechts tusschen uitersten heen en weer, of te midden van eenige tegenstrijdige grondstellingen in een cirkel kan bewegen ').

1) Een overzicht van alle mogelijke richtingen in de theorie van zijn en denken tracht o. a. Fritz Schiiltze te geven (Pkilosopliic der

Sluiten