Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch door ongeduld noch door gunstbejag mag laten afbrengen; en vroeg of laat, wanneer de gemeenschappelijke arbeid op nieuw de elementen-voor een eenigszins duurzame beschouwing van de wereld, het denken en de normen zal hebben opgeleverd, zal ook de denker te vinden zijn, die haar ontvouwt in een leerstelsel, rijker van inhoud en vaster van bouw dan wij het ons thans kunnen verbeelden. Inmiddels kan, wie zich aan de wijsbegeerte wijdt, zich troosten met de erfenis die geesten van den eersten rang ons hebben nagelaten, en met het aanbrengen van bouwsteenen, die dikwijls, hoe klein ook, zonder de inspanning van een menschenleven niet te verkrijgen, en toch voor het geheel onmisbaar zijn.

Sluiten