Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alhier in dese Kcrck rust Elbert Mooy's gebeente,

Dewelcke hier als Schout regeerde dees gemeente; Hoogheemraad bovendien en daarby Secretaris,

En door het Stigtsche Land een openbaar notaris,

Ba/juiv tot Loene en geheim Schrijver aldaar.

Ses ampten syn door hem alleen genoome waar,

Dewelke hij ook heeft getrouwelijk volbragt,

Alsoo het nageslagt daardoor mag zijn geagt.

Gerust den XI van Wynmaand Anno 1731.

De vervaardiger van deze rijmelarij is niet bekend, wel de naam van den schrijver: I. Roos Scripsit.

Ofschoon enkele grafzerken door kerkbanken, welke op haar geplaatst zijn, onzichtbaar zijn, zoo treft men in de open ruimten o. a. de volgende aan:

Dit graft hoort toe Comclis Splinter.

Anno 1648.

Dit graft hoort toe Jan Luytcn.

Anno 1648.

Heyndriek Pietersen Coopman. 1)

Anno 1666.

Hier rust Elisabcth van Niewael weduwe van Salicher Michiel Loeveren.

1675.

Rijck Loevere Majoor Generaal over de steeden en forten aan de Vecht etc. Schout tot Cortenhoef.

1682.

1) Hij was aannemer van den aanleg van 'sGraveland.

Sluiten