Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood nam Bartholdus Ingels, de wakkere Amsterdamsche priester, zijn verheven werk over. Ingels, als verwant aan de katholieke ambachtsvrouwe van Ankeveen, nam zijn intrek op den huize Ingelenburg en het was daar dat de katholieken van Ankeveen, kortenhoef en omliggende plaatsen de troost- en genademiddelen hunner H. Kerk mochten ontvangen. Toen in 1758 het door Pastoor Ingels ingerichte kerkgebouw bouwvallig was geworden, werd te Ankeveen de thans nog bestaande kerk gebouwd. De kerk werd zonder schuldenlast gebouwd en de kosten bestreden niet alleen door de Ankeveensche katholieken, maar ook door giften »buyten de gemynte ingekomen voor de kerk", onder anderen van »Dekker van Cortenhoef'. 1)

Kortenhoef bleef onder Ankeveen tot 1810, toen het tot een zelfstandige statie werd verheven. Na ruim twee eeuwen hadden de katholieken van Kortenhoef weder een eigen kerk, tenminste als men het armzalig schuurkerkje van voorheen met den naam van kerk mag bestempelen. Ruim zestig jaar vergaderden de katholieken in dat nederig bedehuis, waaraan de pastorie verbonden was, tot dat eindelijk, dank zij de wilskracht en den rusteloozen ijver van den tegenwoordige n herder, den alom beminden en geëerden pastoor W. J. van Soest, een nieuw bedehuis verrees, dat zeker onder de schoonste van den omtrek gerekend mag worden.

De eerste pastoor was Joannes Takke. Zijne opvolgers waren:

Wilhelmus Smits.

Anthoon 't Hoen.

Petrus Brouwer.

cornelis van den nleuwendijk.

Hermanus van Miltenburg.

Theodorus Wagenaar.

1) Zie het belangrijk opstel van Pastoor B. h. Pel te Ankeveen, in het Archief voor de Gesch. v. h. Aartsb. Utr., Deel 24.

Sluiten