Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D" Egidii de Minden et D1" Ernesti de Wlfin militum appensio, ne existit communitum. Datum predito die et anno.

Naar het oorspronkelijk charter, berustend in het Rijksarchief te Utrecht n°. 91. Het charter is nog voorzien van de zegels van 't kapittel van S. Marie en van heer Gijsbert van Amstel, doch merkelijk geschonden. De andere ontbreken. (Vriendelijke mededeeling van den ZeerEerw. Heer J. H. Hofman.)

N°. 3-

Inventaris van het Archief der Gemeente Kortenhoef, berustende in de uRegtkas ' dier Gemeente, staande in het koor der Hervormde Kerk.

No.

1. Diverse oude boeken.

2. » kerkestukken.

3- » kerkerekeningen.

4. Kwitantiën van de kerk.

5. Oude kwitantiën.

6. Kwitantiën van de landspenningen.

7. » » » kerk.

8. » » » 40" penning.

9- » » » verlaten landen.

10. » » den polder.

11. Oude kwitantiën en specificatiën.

12. Omslag van het familiegeld.

13. Rekening » » »

14. Consumptie-zittingen.

15. Reparatiën van de Zeedijkspolder.

16. Stukken van den Zeedijk.

17. Stukken van den Zeedijk.

18. Koopconditiën.

Sluiten