Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No.

19. Aanschrijving van den Zeedijk.

20. Rekeningen van de veenlieden.

21. Omslagen van den polder.

22. » » de dorplasten.

23. Rekwesten.

24. Nominatiën.

25. Huwelijkszaken.

26. Verpacht-conditiën.

27. Bandingsrollen.

28. Aanschrijvingen.

29. Rekening van de verlaten landen.

30. Omslagen van de binnenlandsche kosten.

31. Generale rekening van de Zeedijksgelden.

32. Rekening van Staten-penningen.

33. Aanteekeningen van 't slagturven.

34. Schouw-cedullen.

35. Specificatie van den polder.

36. Memoriën.

37. Rekeningen van het logeergeld.

38. Gaden.cedullen.

39. Kohieren van zes cedullen van het huisgeld.

40. Visitatiën van de veenlieden.

41. Consenten tot begraven van drenkelingen.

42. Uitzetting van de ontgronding.

43. Rekeningen » » »

44. Attestatiën.

45- Rekening van het gemaal wegens de thuisleggers.

46. Lijsten van extra ordinaire middelen.

47. Exploiten.

48. Papieren van Schout Louvre in 't Gerecht.

49. Diverse polderstukken.

50. Stukken van de veenlieden.

4*

Sluiten