Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht, die teisteren het volk, dat haar liefheeft. Zou dat haar groote hart dan niet ontroeren? Zij is zoo koninklijk en zoo rechtvaardig en zoo rein, en in de plooien van haar witte gewaad woont het medelijden, dat almachtig is, en wonderen kan doen!"

Marcelio had hem met een fijn glimlachje aangehoord, zooals men het wat onnoozel gepraat zou doen van een lief, naïef kind. Hij schudde bedenkelijk het hoofd.

„Nu, wat denk je?" vroeg Paulus, geagiteerd.

„Beste jongen," zeide Marcelio, „je weet toch wel, dat de kroonprinses is gebonden door de constitutie, en dat ze zelf niet zoo heel veel kan doen. Maar,

al kón ze "

Nu?"....

„— Hm!.... ja.... zie je, Paulus.... het past me niet, een oordeel te vellen over Haar Koninklijke Hoogheid.... over wat ze doen zou, of niet doen

zou maar ik geloof niet, dat de zaak haar nu zoo

heel erg ter harte zou gaan...."

Hè??"....

„— Ze is nog erg jong, Paulus, en ze is in heel oude ideeën opgevoed .... zooiets van dat Onze Lieve Heertje den staat van zaken zoo gewild heeft, en dat zij vorstin is bij de gratie Gods, en het gezag moet hoog houden.... het gezag nu, dat «juist de handhaving van den tegenwoordigen staat van wreedheid en

Sluiten