Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onrecht.... de zoogenaamde maatschappelijke „orde", dat is het parasietenleven van de minderheid op de misère der overgroote massa en zij, de kroonprinses Leliane, is de draagster van dat gezag, de

handhaafster van die maatschappelijke orde daar

heeft ze ook haar leger voor...."

„Waartoe jij ook behoort!"

„— Ja, waartoe ik ook behoor. En als het noodig was, zou ik er voor moeten vechten óók, voor de handhaving van die orde. ..."

„Die onrecht en wanorde is!"

„— Mon Dieu. ja, dat weet ik wel. . . maar wat wil je er aan doen ?. . . . ik zei 't je toch al: ik ben geen haar beter.... ik zit nu eenmaal in 't schuitje en heb het er altijd goed in gehad. ..."

„— En ik gelóóf je niet, Marcelio. . . Je ként de kroonprinses Leliane niet, als je zóó spreekt. Heb je wel eens goed haar goddelijke gezicht gezien ? Dat is al goedheid en gerechtigheid en genade. Als zij nadert fluisteren er zachte gebeden op in mijn ziel. Haar handen hebben het gebaar van zachte zegening en heeling van wonden. Haar stem is zoeter dan muziek. Omdat zij zoo hoog woont boven de huizen, en altijd in haar eigen sfeer van glans is, weet zij de ellende niet van beneden. Maar, als ze het weet! O! als ze het weet!. . . dan zal ze, als een zachte Samaritane, naar de smarten gaan en groote

Sluiten