Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet waar, wat ze zeggen van zijn woeste orgieën, zijn schanddaden met kinderen, zijn millioenen, weggesmeten aan veile vrouwen

Zeker is dat waar, Paulus. Maar je moet je eens in zijn plaats denken. Zoo'n halve barbaar nog eigenlijk, waar het wilde beestenbloed in opbruist, en dan in 't bezit van millioenen, en dan die verleiding overal...."

„— Millioenen, waar duizenden en duizenden ellendige . slaven voor zwoegen in de mijnen.... de Moscovische keizers trekken toch bijna al hun fortuin uit de mijnen, waar de gevangenen in moeten werken? en waar duizenden onschuldigen onder zijn,

wier éénige misdaad hun liefde voor de vrijheid en

voor hun medemenschen was daar leeft hij van,

dat monster! — Ja, een monster is het, Marcelio, een

wreed, bloeddorstig monster! Hij is niet waard

denzelfden grond te betreden, waar Leliane's heilige voeten over zijn gegaan.... Zijn enkele tegenwoordigheid bezoedelt haar toch al "

Marcelio wilde nog iets antwoorden, maar opeens bedacht hij zich, toen hij zag, hoe rood Paulus was geworden van verontwaardiging en opgewondenheid.

Zóó, als die „Hermitage", in anderen uiterlijken vorm, maar op hetzelfde effect berekend, waren er nog tientallen van restaurants in Monte-Regina, de

Sluiten