Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun geluk om het leven. Alles was blijheid en warmte en schittering daarbuiten; alles bloeide, en jubelde, en lachte.

Toen voelde hij in dat geluk opeens de ellende uit zijn droom, als een onrecht, nog bitterder, dan hij het ooit gevoeld had in de treurenis van de stad. En weer moest hij onverbiddelijk denken aan den rijken luiaard, levende in Monte-Regina's luxe, en aan zich zelf, veilig verscholen voor 's werelds misère in de ontzaglijke pracht van het Bosch.

Den geheelen dag voelde hij zich ellendig door die gedachten, tot er 's middags opeens een houthakker aankwam, die een brief bracht, een ongewone gebeurtenis, die Paulus zich niet herinnerde, ooit beleefd te hebben in de hut. — Bevend van ontroering brak hij hem open. Hij was van Elias. —

„ Beste Paulus /

Ik weet niet, of deze je bereiken zal, maar ik zal mijn best doen, dat je hem krijgt.

Je bent waarschijn lijk nog altijd goed en wet in de pracht van jc bosch. Daar zit je best, en wèl veilig / Maar hier staan groote dingen te gebeuren. Ik kan je niet schrijven wat. Alléén dit: „alles, waar jij steeds aan gewanhoopt hebt, zal nu worden verwezen/ijkt. Het Recht gaat zegevieren, en de dageraad van het Licht breekt aan. Alles zai nu eindelijk goed worden. Méér kan ik je niet zeggen. Maar a/s je deze groote gebeurtenis wilt

Sluiten