Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt onder vertrouwde onderdanen. Er mocht volstrekt niets bijzonders te zien zijn als zij aankwam, en vreezeloos wilde zij door de straten van haar eigen koningsstad passeeren, alsof er niets gebeurd was dat verwijdering had kunnen doen ontstaan tusschen den troon en het volk.

„— De prinses is moedig, en de prinses is wijs!" riep Paulus, toen hij dit nieuws hoorde.

„— De prinses is onverstandig," antwoordde Elias,

en zag bezorgd voor zich uit.

(# /

Zijn gróótste vrees was een incident. Eén oogen-

blik van opwinding, één moment van verwarring, en de gansche groote, edele zaak was verloren. Eén al te hard scheldwoord uit het grauw, één uit woeste baldadigheid geworpen steen, en het werk van jaren en jaren onverdroten arbeid was verloren. Hij stond in voor zijn duizenden en duizenden partijgenooten, allen koelbloedige, rustige, goed-georgan is eerde mannen, die zich den ernst dezer tijden bewust waren. Maar voor het grauw was hij bang, dat grauw, dat geen partij kent en geen beginsel, dat heden hoera roept en morgen steenigt, en dat overal als uit den grond oprijst in wilde verwarde massa's, zoodra maar ergens gelegenheid is tot ruzie en diefstal en moordgeweld. — Dat grauw, dat de onwetende bourgeois altijd met de rustige sociaal-democraten verwarden, hij beschouwde het als den grootsten vijand van allen, en

Sluiten