Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Mystiek en Nieuwe Mystiek in het algemeen.

Wie zich tot taak stelt om in duidelijk verstaanbare termen te omschrijven, wat in de laatste jaren met «mystiek" bedoeld wordt, ziet zich geplaatst voor een hoogst moeilijk vraagstuk. Van de woorden toch, in het hedendaagsche spraakgebruik opgenomen, is er misschien geen enkel, dat zoo weinig een vaste waarde vertegenwoordigt, als deze vaak gebezigde benaming. Immers het is een modewoord geworden, dat haast voor alles dienst moet doen, waar gevoel en zenuwen bij te pas komen, en doet als zoodanig onmiddellijk denken aan vaag, nevelachtig, of — om een ander modewoord te gebruiken — wazig. Wij kunnen dan ook uitnemend medevoelen met den abbé Delfour, die in zijn »Religion des Contemporains" er over klaagt, dat de oorspronkelijke beteekenis van het woord zoo goed als niet meer te her-

MYSTIEK. 1

Sluiten