Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velen beschouwen het als een onafwijsbaren eisch van onzen tijd om met dit trachten mede te doen. Die liefde voor het geheimzinnige, of liever voor het griezelige, komt bijv. sterk uit in de onderscheidene drama's van Maeterlinck; heeft hij het al in zijn Intérieur vermeden, elders vindt gij telkens, zeker wel als symbolen van die op zijn allerfijnst uitgerafelde zielestemmingen, met zoo onmiskenbaar groot talent geschilderd, too verachtige paleizen, lange donkere gangen, ijzeren deuren, die door onzichtbare machten worden toegeslagen, holle gewelven, donkere watervloeden: kortom allerlei, wat den lezer onwillekeurig doet huiveren en een spookachtigen indruk op hem maakt. Voorts herleeft allerlei streven, dat door de wetenschap reeds lang in den ban was gedaan; alchymie en astrologie staan op uit haar graf.

Houden wij dit alles voor oogen, dan dient onder het hoofd der nieuwe mystiek allerlei te zamen te worden gebracht, wat met de oude slechts in ver verwijderd verband staat. En gaan wij in de volgende bladzijden hare onderscheidene openbaringen na, dan stellen wij het ons dus ten doel om het geheel der pogingen te omschrijven, welke door onze tijdgenooten zijn en worden aangewend om in betrekking te komen met die wereld, welke ligt buiten het bereik van het zinnelijk waarnemingsvermogen.

Dat wij reeds van te voren elke hoop zelfs op

Sluiten