Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Theosophie en daarmede verwante verschijnselen.

I. Het verschil tusschen de oude en de nieuwe mystiek komt zeker niet het minst duidelijk uit in de onderscheidene vormen van theosophie, waartoe zij beide aanleiding gegeven hebben. Het diepzinnige der oude wijzen is vervangen door het geheimzinnige der nieuwe profeten; het geestelijk karakter heeft plaats moeten maken voor de openbaringen der geestenwereld. Toch is ook hier de verwantschap onmiskenbaar; immers alle theosofen, zoowel van den nieuwen als van den ouden tijd, zoeken met behulp hunner mystiek een stelselmatige verklaring van het heelal te geven, waarbij zij de gewone middelen der rede versmaden en den sleutel tot oplossing van alle raadselen onmiddellijk uit de onzichtbare wereld ontvangen. Van de hedendaagsche theosophie kan dan dit nog als onderscheidend kenmerk gelden, dat zij de essen-

Sluiten