Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, die tegen hen waarschuwen en hen bestrijden, die nieuwsgierigheid het meest op den voorgrond staat. Men speelt met Satan, hecht zich aan de middeleeuwsche voorstelling van den bedrieger, die ten slotte altijd bedrogen uitkomt; maar men denkt geen oogenblik aan die geestelijke wapenrusting, die Paulus ons aanbeveelt, opdat wij zouden kunnen staande blijven tegen de listige omleidingen des duivels. Men spreekt wel over de geestelijke boosheden in de lucht, en doet, alsof men aan haar realiteit gelooft, maar onder dat alles is men het tegendeel van nuchter en waakzaam; men experimenteert met de booze geesten, in plaats van het woord van een anderen apostel te betrachten, dat onze tegenpartij, de duivel, omgaat als een brieschende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden, bit alles krijgen wij den indruk, dat allerlei phosphor-walm, gelijk het is uitgedrukt, tegenwoordig van beneden opstijgt, en wij gelooven niet. dat de rechte medicijn gevonden is, als men, zooals van verschillende zijden geschiedt, de zwarte magie bestrijdt in naam van de witte. Vooral van het Satanisme geldt het woord van Bois »Si la religion dépérit, le mysticisme se relève", en wij kunnen er bijvoegen, dat ook het ongeloof onmiddellijk weder naar een cultus zoekt, al zou het dien dan ook vinden in den dienst des Satans.

Sluiten