Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Dit laatste blijkt duidelijk uit al die vKleine religies", welke Jules Bois in zijn reeds meermalen aangehaald geschrift kortelijk heeft geschetst. Hij gaf ons op deze wijze een kort begrip, om het zoo te noemen, van de nieuwe mystiek op godsdienstig gebied, met de belangstelling, niet van den geloovige, niet van den ernstigen zoeker, maar van den literator, die al deze verschijnselen als zoodanig belangwekkend acht, enkele roerend, andere schrikbarend, alle schilderachtig vindt. Hij verblijdt er zich over, dat dit mysticisme, waar het de eentonigheid breekt van onze sceptische samenleving, verstrooiing biedt van een eenigszins edel karakter (un motif un peu noble de distraction), en laat ons daardoor een eigenaardigen blik slaan, niet alleen op zijne eigene studiën, maar vermoedelijk ook wel in het gemoedsleven van menigen aanhanger dezer kleine godsdienstige kringen.

Het zijn niet minder dan elf verschillende secten, trouwens van zeer verschillend allooi en zeer verschillenden omvang, die ons achtereenvolgens worden voorgesteld.

Behalve de theosofen, Satanisten en Luciferianen, welke wij reeds kennen, hooren wij nog van puur antiek heidendom, zooals het wordt vertegenwoordigd door een enkelen aanbidder van Zeus Olympios; van een lichtcultus, welks priesteres in haar modern Memphis in betrekking staat totde»ames des ames" en vooral tot Hermes; van een herle-

Sluiten