Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn organische kracht (I Sur le Seuil II La Muse d'Éleusis). In de volgende gedichten (III La courtisane et le rischi; Légende bouddhiste IV 1'Épreuve du Pharaon V Empédocle) wordt een uitzicht geopend op deze uit de verte aanschouwde wereld. Evenals de lyrische fragmenten, zijn zij toevallig geboren op reizen en onder de emoties van het leven. Toch zijn zij onderling door een geheimen band, een algemeene gedachte, verbonden. Want zij doen alle drie de geheimzinnige snaren trillen van de Lier, die het Zichtbare en het Onzienlijke verbindt; alle drie, op verschillende wijze, hebben ten doel de geleidelijke verovering van de goddelijke persoonlijkheid in de menschelijke persoonlijkheid ; alle drie eindelijk trachten door te dringen, onder den sluier der legende of van het symbool, in de transscendente waarheden, waarvan het heelal aan onze oogen de prismatische straalbreking biedt, maar waarvan het loutere licht alleen gevonden wordt in het brandpunt der Ziel en in den Tempel des Geestes."

Ziedaar dus het licht, dat de dichter zelf op zijn werk laat vallen. Wij behoeven de verschillende deelen ervan nu ook niet meer na te gaan; het zou trouwens uiterst moeielijk vallen om een inhoudsopgave samen te stellen van dit zeker door hooge dichterlijke waarde uitmuntend geschrift. De gedachten, in de Voorrede ontwikkeld, worden ons in allerlei mythologische symbolen afgebeeld,

Sluiten