Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van nu aan beginnen zijne zwerftochten. Het staat ongelukkig met hem geschapen, daar hij het sleuteltje niet meer kan vinden. Zoo valt hij in de handen van Pluizer — vertegenwoordiger eener wetenschap, die van alles de ijdelheid leert zien en met alles den spot drijft —; deze loochent Windekind's bestaan en brengt Johannes in de leer bij Doctor Cijfer, die alles tot cijfers terugbrengt en ook nog altijd aan het zoeken is. Een phantastisch bezoek wordt verder gebracht op het kerkhof, waar het inwendige der doodkisten wordt onderzocht.

Geen wonder, dat de kleine Johannes in deze school van twijfel en gezond-verstandskritiek al het hoogere verliest, en zoo straks, als hij Robinetta weder ontmoet, niets meer voor haar voelt; »er is niets, niets!" Aldus nihilist geworden, leert hij in een groote stad al de ellende van het menschenleven kennen; dat is de akelige werkelijkheid, heel iets anders dan zijn droomwereld. Weldra zal hij echter gered worden uit den ban van zijn nihilisme. Het hoogere zal weder bij hem bovenkomen, als hij, samen met Pluizer en Cijfer een zieke bezoekend, in den kranke zijn vader herkent. En hij zal zelf den ban verbreken, als Pluizer het mes opvat om tot lijkopening over te gaan en zooop den doode te experimenteeren; nu wederstaat Johannes hem, en Pluizer vliedt; want wie hem aandurft, dien valt hij niet meer lastig.

Sluiten