Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen gesplitst, verraadt het boek reeds den mystieken aard van zijn inhoud door de titels der hoofdstukken. Van den effenen weg gaat het naar de eerste stijging met de eerste renunciatie. Dan komt de tweede stijging, en de Inkeer, waarna de opgaande dwaalweg volgt met de tweede, en de derde stijging met de derde renunciatie. Eindelijk komt de vierde, hoogste stijging en wordt de reisweek besloten met de vierde, laatste renunciatie.

Gelijk reeds uit deze dorre optelling valt af te leiden, is de lectuur van Yiator lang niet gemakkelijk; hier is meer philosophie dan literatuur; wel worden wij telkens aan den Kleinen Johannes herinnerd zoowel door de natuursymboliek als door de gedachten, welke uitgesproken worden, maar de samenhang, die daar zoo licht te volgen was, wordt hier vaak vruchteloos gezocht, en men mag soms klagen over gewilde duisterheid.

Van Eeden is in zijne latere werken gewoon telkens één enkele idee zich voor te stellen en rondom deze als middelpunt zijne gedachten te concentreeren; zoo hoorden wij reeds van zijne beide Liederen, van de Smart, en van Schijn en Wezen; zoo beschreef hij in zijn Broeders de tragedie van het Recht en dichtte hij in zijn Lioba het drama van de Trouw: zoo is Johannes Viator het boek van de Liefde.

Het is tweeërlei liefde, die den mensch tegentreedt, gelijk reeds de oude Grieken de onder-

Sluiten