Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moogt gij (dan ook) schuwen of verwerpen. Maar gij moet het alles verreinen. In alle neigingen is het kwade, maar zij zijn allen goed." Elders heet het: »Gods Wil is in ons, zooals de schoonheid der bloem en de zoetheid der vruchten is in het kleine zaad. Het is niet Doel, niet Oorzaak. Maar het is in ons. Zooals de Rechtheid is in den Populier. Het is niet de boom zelf. Het is als de Richting, als de Harmonie, als het Getal". Wij kunnen echter God niet noemen, doch slechts smachteloos verlangend omzweven in gelijkenissen ; zoo doet het de dichter, die als middelaar optreedt tusschen de ziel en het Allerhoogste. Maar het heilige is mysterie; het is de kern van ons Willen, de samenmacht van onze al-innerlijkste neigingen; te omringen met zware muren van geheimenis, niet te bezoedelen door woord of denking. Om het te leeren kennen moet er gebeden worden: »Gij moet ook lang bidden, mijn kind, dat gij wijs en bedachtzaam wordt in den strijd. Dat is: gij moet in lange aandacht doorreizen de landen uws gemoeds, en zoeken den weg van waar het echte Licht straalt, niet het teruggekaatste. Niet om te vinden, dat kunt gij niet, maar om te mijden en niet te dolen." Dit onvindbare is de macht, welke ons leven leidt. »Het zijn niet mijn overleggingen, noch mijn opwellingen, noch de lichtwisseling der oogenblikken, die mijn daden-leven hebben geformeerd. Nu van verre beziend erken ik eenen Leider in mij,

Sluiten