Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet tot de daad, terwijl de liefde, die getoond wordt voor de oude mystieken, veel meer op wetenschappelijke, vooral antiquarische belangstelling gelijkt dan op tot navolging geprikkelde vroomheid.

Huysmans weet het anders wel, dat er groot verschil is tusschen een literatuur en een mystiek. Blijkens de voorrede van Le Latin Mystique slaat hij met wantrouwen de beweging der Néochrétiens gade; immers dat Venus door de dichters is losgelaten voor de heilige Maagd, is nog geen bewijs, dat Venus niet meer leeft in hun hart. Men maakt geen mystiek boek, gelijk men een naturalistischen, idealistischen of psychologischen roman maakt. Geleerd en vernuftig te zijn is niet voldoende; een groote kunstenaarsziel in zich om te dragen is niet genoeg; vóór alles moet men het geloof hebben en dan dat geloof opbouwen in een eigen, daartoe geschikt leven. En die mystiek, welke de ziel en de kunst der Kerk uitmaakt, is niet iets vaags, een zich uitstrekken naar het onbekende; neen, de mystiek weet, wat zij wil en waarheen zij gaat. Wil zij niet een God omhelzen, dien zij nauwkeurig kent; zich in Hem als in een afgrond neerstorten, terwijl Hij zelf zich in haar uitstort ? Daarom is boven alles noodig »le don de la grace", welken Verlaine blijkbaar in zijn Sagesse bezeten heeft. De meeste nieuwe mystieken bezitten deze gave niet. Er komt geen mystiek tot stand, zoolang de vrouw in het leven des mans zich mengt,

Sluiten