Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

De nieuwe Mystiek op het gebied der Kunst.

Dat de mystische richting, welke zich onder het jongere geslacht van bijna alle beschaafde landen zoo krachtig openbaart, ook op het terrein der kunst zich doet gelden, zal niemand verwonderen. Die kunst toch hangt samen met de geheele levensbeschouwing en weerspiegelt haar, ook zonder dat de kunstenaar zich altijd van dien samenhang behoeft bewust te zijn. Daar is als het ware een nieuw element opgenomen in den dampkring, waarin wij leven; het geestelijk klimaat is min of meer gewijzigd, en die wijziging laat zich terugvinden in alle levensuiting.

Het spreekt evenwel van zelf, dat niet alle kunst zich even goed er toe leent om den invloed der nieuwe mystiek te ondergaan. Het ijle en teere, het vage en onbestemde zal het gemakkelijkst uitkomen in de kunst der tonen; ja de muziek heeft altijd in zekeren zin een mystisch karakter, en

Sluiten