Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Rechts hiervan is de voorwaarts drijvende kracht, de arbeidende geesten op de aarde (figuren met de armen vooruitgestrekt).

3. Van onderen het gezang van het ewigweibliche.

4. Links het hoogere geestelijk leven met de altijd meer verhelderde, aetherische en verheven stijgingen, de inwendig zonder ophouden naar goddelijken vrede, rust, vreugde en schoonheid strevenden (Rosa mystica); (voorgesteld door figuren met de armen in de hoogte).

5. Onder de klauwen der sfinx staan de nog door de lage aardsche machten beheerschten en de nog strijdenden (om er aan te ontkomen).

Ö. De groote roofvogel (een gier) loert op het vergankelijke, dat op de aarde leelt.

7. Op den achtergrond een kathedraal en een Buddhabeeld."

Is het daar hoog tronende beeld van den Indischen Heiland misschien de oplossing van het levens- en wereldraadsel? Ook in dezen zin is er dan een aanknoopingspunt met de nieuwe mystiek, en wil ook deze kunst van het Oosten het licht doen dagen over het duistere Westen, dat geen levensbron meer ziet ontspringen aan den voet van zijn gebroken kruis.

Ten slotte veroorloven wij ons nog een aanha-

Sluiten