Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand kan komen; in het andere, waarop de eenheid openbaar zal worden. Feitelijk, doch daarop komen wij zoo straks terug, verkeeren wij bij de nieuwe en eigenlijk bij alle mystiek, alleen in het tweede geval, daar het pantheïsme niet slechts de vereeniging, maar de vereenzelviging van God en wereld en menschenziel predikt.

Welnu, de beweging, die wij beschrijven, heeft het bestaan eener onzichtbare wereld, buiten het bereik van het zinnelijk waarnemingsvermogen, weder met grooten nadruk geponeerd. Zij heeft de oppervlakte der dingen schijn genoemd, en erkenning geëischt voor de realiteit van het wezen, dat onder die oppervlakte verborgen ligt. Zij heeft gewezen op behoeften des menschen, waaraan de zichtbare wereld niet voldoen kan. In haar opkomen tegen de materialistische wereldbeschouwing en de aanmatiging van het intellectualisme heeft zij opnieuw aan de menschheid verkondigd, dat zij van brood alleen niet leven kan, ook niet van het brood der wetenschap alleen. Kortom, zij heeft den zin voor het mysterie, het mysterie in ons zelf en buiten ons, die door de beloften der wetenschap in slaap was gesust, vooral, waar die wetenschap slechts half was begrepen, weder wakker gemaakt; en daarmede den factor in werking gebracht, waarvan alle godsdienst leeft. Zij heeft gezegd, dat de mensch niet alleen lichaam en niet alleen geest, maar ook ziel is. Ja, zij is in

Sluiten