Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze bezwaren gelden ten deele alle mystiek, gelden de nieuwe mystiek in het bijzonder. Is het ons dan onmogelijk van Christelijk standpunt haar niet te veroordeelen, evenmin kunnen wij in haar een voorbereiding tot het Christendom zien. Want wel kwam een Augustinus van het Neoplatonisme tot Christus, maar de Neoplatonici zelf waren de heftigste vijanden der Kerk, die zij literarisch bestreden. Zoo gaarne zouden wij den licht- en mooihonger van vele jongeren kunnen aanmerken als een voorbereiding om te komen tot het waarachtige Licht en de waarachtige Schoonheid; zoo gaarne zouden wij den eisch om alles te verreinen in verband brengen met de Christelijke heiligmaking. En als Van Eeden klaagt (J. V. 365): »In de Schoonheid zie ik de Rede niet; in de Rede zie ik de Schoonheid niet; beiden wil ik, maar in den mensch zullen zij elkander niet gansch bereiken", zouden wij willen antwoorden: Zie toch uw ideaal tot realiteit geworden in het vleeschgeworden Woord, maar.... onze nieuwe mystieken hebben den rug aan het Christendom toegekeerd, en willen van »den vaalbleeken Christus aan het kruis" niets weten. Alles komt ook hier neer op • de erkenning of ontkenning van het feit der zonde; en zoolang de »morale mystique" wordt aangehangen, is de weg tot die erkenning versperd. En hebben wij boven gezegd, dat de nieuwe mystiek niet tot religie leidt, omdat zij zelf in de plaats

Sluiten