Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar most ze dan na toe?... Maar.... jewel! dankbaar! hij werkte zich uit z'n naad en zij

klaagde nog dat-i teweinig thuis bracht!

10 guldes voor 't huishoue in de week,... dat

was toch ordentelijk daar kon je royaal van

bestaan.... as je maar 'n beetje wist huis te

houe Maar daar had dat wijf geen benul

van... daar had-i zich ook al in vergist... Hij dacht dat ze 'n goeie huishouster was.... 't Leek na snert.... Ze was slordig en uithuizig.... ze zorgde heelemaal niet en wat of ze uitvoerde zoo'n heele dag, god moch 't weten!... Geregeld vond-i 's avons de vuile vaterommel van de vorige dag nog nèt zoo staan.... En an d'r boel dee ze dikwels ook geen slag... 't bed in de alkoof was soms nog geen eens opgemaakt.... 't Was gebeurd dat-i Zondags in godsnaam zelf maar an de slag ging, stof afneme en zoo... de rommel wat an kant

helpe En 't miserabelste was, dat ze

zich, verdomd, geen tijd gunde behoorlijk ete voor 'm te koke! Elke dag was 't godhelpie! lappies, sla en aardappels; aardappels, sla en lappies.... Ja, 't was wat lekkers, as je van 's oches half zeve d'r uit was geweest in dat verdomde pesthol van 'n wasscherij en je kreeg dan niks anders in je donder

Sluiten