Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haast! Zeker voor d'r mooie hoedje met veere .... Ook stom om met zulk onbestendig

weer zonder paraplu uit te gaan! Je hadt

van alies te wachten in deze tijd van 't jaar.

Nog twee menschen gingen voorbij : een jong paar, dicht aaneengedrongen onder de parapluie, die hij schuin tegen de wind ophield. In lange, voor haar veel te groote passen, stapten zij stijf voorbij.

Verhoef keek ze even na. Toen had hij er genoeg van, geeuwde weer van verveling.

Maar onder het raam klonk gelach op, gesmoespel van zenuwig-vroolijke stemmen en

daarop knapte beneden de deur los 0, dat

waren de bovenburen, die thuis kwamen... Ze waren laat vandaag....

Gestommel langs de trappen, weer luide stemmen en gillachjes, hel opklinkend in die trapkoker, hun deur voorbij, toen hooger achter hem en eindelijk slaan van deuren en bonzend gedraaf boven zijn hoofd voor en achter.

Zie zoo, die zouen ook wel nat geworde zijn!. .. . As ze zich nou maar wat bedaard

hielde Verleje Zondag hadde ze de god-

gansche dag een helsch spectakel gemaakt...

Langzaam, zonder bepaalde bedoeling, was hij buiten het kamertje gesloft, toen hij even

Sluiten