Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ze hield wat van 'm ... maar .. . heel veel zat er ook niet an ... En ze had een nieuwe zomermantel zoo hoognoodig ...

— Wat zeg-i? . .. Iets drinken? ... Ja, we magge waarachies wel wat drinken, je bent hier maar niet voor je plezier, hè! Wat dan? Vermouth maar weer? Toe dan .. .

En toen zij de flesch en twee glazen gekregen had en weer op de stoel zat, klaagde zij uit:

— 0, 't was zoo vervelend vandaag ... zoo vervelend, jongen, 't was om dood te gaan. Geen sterveling gezien de godgansche dag ... Ja, drie schippers, geloof ik, in 't geheel. Wat is dat nou?

— En wat hebben jullie dan de heele dag gedaan? vroeg hij.

— Nou, veel gehaakt en gepraat en gekheid gemaakt, gezongen en gedanst, verbeelje! Ja, je weet niet wat je beginne moet om zoo'n dag om te krijgen ... En je wordt eindelijk zoo geeuwerig . . . Toen hebben we eindelijk maar gedronken, alle drie, om op te vroolijken, en toen zijn we zoo raar geworden, dat we bijna niet gegeten hebben.

— Wat heb je gedronken? vroeg hij ongerust.

Sluiten