Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was een lange, sluike jongen, met een flauwblond gezicht, vaalbleek in het licht. Zijn oogen keken flets boven een even opgewipte neus, die zijn heele gezicht een uitdrukking gaf van stompe ontevredenheid. Hij droeg een laagbollig hoedje en een roode das.

Dag m'neer Lange... zei hij luchtig, in 't kamertje voorbijgaande.

— El, kom je even achter? vroeg hij, al in de achterkamer getreden.

Ja ... wat dan ? ... D'r is niks geweest, zeg, riep ze, het hoofd naar de deur omgewend ... de heele avond geen kip gezien.

Zoo... nou dan mö'-we maar vroeg sluiten, klonk 't terug.

Toe, ga jij nou maar weg, zei Elly zacht, zich weer tot Ben keerende... ga van avond nou maar 's vroeg weg .. . anders moet die man voor jou alleen openblijven.

Waarom? laat-i maar sluiten, dat hindert ons toch niet.

— Ach nee, maar 't is zoo gek voor die meiden ook... en zooveel verteren we ook niet.

Nou, haal dan nog wat.. . my is 't goed.

Och nee ... ga nu vandaag maar 's wat vroeger, dan kan ik ook 's bijtijds naar bed ...

Sluiten