Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, dat zal ik wel doen, Marie is nog niet binnen, antwoordde Elly, langzaam naar voren gaande.

Roep ze dan en sluit maar gauw, riep hij haar achterna.

Zij klom eerst op de stoel, toen op de tafel, en draaide de arm strekkend, de lampkraan om. het bleek-ernstig gezicht opgeheven in 't licht. Langzaam slonk de vlam, werd van wit gelig, toen blauw, en verdween na een paar krampachtige flikkeringen. Tusschen de wanden sloeg plots het donker neer, en Elly, op de vloer, moest er even aan wennen, eer zij bij 't bleek lantaarnschijnsel, dat schuin naar binnen viel, haar weg kon vinden, de tafel langs naar achter. Innerlijk voelde zij zich onvredig, vol verwarring. De woorden van Jan hadden toch indruk gemaakt. Zij deed d'r eigen scha ... Zij zou graag veel geld hebben, hoopen geld, om zich chic te kleeën... Maar als je bij één bleef, dan vorderde je ook niet veel... Dat was niet waar! als die eene maar moppen had! Dat chique ventje... dat was zeker wel een jongen van centen ... hij ging zoo royaal met zün gsld om, hij had wel bij de acht pop verteerd . .. Maar, 't ging niet, ze kon d'r Ben maar niet zoo ineens wegbonzen ... Die jon-

Sluiten