Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anS"g6n de Vi6r gezichten in de kamer algeheele ver-

"«UVl ilIQ,

Johan booff het hnnfrl n\roi* »7iir» ~ i t

, . ° . WK*. nit/L een Kieur ais vuur-

de jonge vrouw nchtte zich overeind, met een zucht van ver' lichting het kleine meisje zette zich in postuur om haar werk

A* 1~* x i " Jt^voLxiux UI11 Ilrtcli Wei'K

op de lei te vervolgen, en Barthold wendde zijn zwaar gewim ïaafde deu^ 6611 t0°Vei'Slag rUStig ^W01'den oogen verlangend Deze werd opengestooten en de heer des huizes trad binnen echter ^iets ^ j°ngenS beurtelings aanziende. Hij vroeg

,neeim je boeken °P en ga dadelijk naar de leerkamer!" lippen 611 gebiedend' met scherpen metaalklank van zijn

,»HeVS er 200 koud!" zeide zijn vrouw bedeesd, „daarom juist zitten ze van avond hier."

„Dat doet niets, daar zal hij niet van sterven. En als ie werk gedaan is, Johan, verzoek ik je onmiddellijk naar bed te gaan." „ Ja, vader,' klonk het onderworpen.

En onder een drukkende stilte pakte Johan alles bij elkaar en ging, zonder een woord te zeggen, gedwee de kamer uit De moeder zeide ook niets, het kleine meisje zag haar vader

t,!2W6naan' teiWiijl Barthold bleek en treurig naar het schrift tuurde, dat opengeslagen voor hem lag en waarvan de twee bladzijden met cijfers waren bedekt.

De jonge vrouw kreeg thans een wenk dat zij heen moest gaan, hetgeen zij onmiddellijk deed. Vervolgens ging haar man met een bl,k op de hangklok, „aar zijn dochtertje en bnkte S ovei het mooie kind heen.

K-iitE^n«°ev, derïkt, Baby. over zekei' klokje van gehoorzaamheid f

f laat,h 1S<" Zijn geluid' vatl nature kort en scherp deed thans de zachtste modulatiën hooren, waarover hij kon beschikken. „Nu, hoe laat is het?"

stemmetjealf Va■'•" M°nk het met een klein zan?eri?

„ Half acht en ... hoeveel minuten ? "

De blauwe kinderoogen blikten aarzelend van „Va" naar de klok en van de klok naar „Va".

l6eit het nooit!" zeide haar broeder binnensmonds. Dat üaby ondanks haar zeven jaren nog niet op de klok n zien> was V001' het geheele gezin, met uitzondering van

Sluiten