Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderteekening zien van dit uit de lucht gevallen epistel, en dadelijk denken: „wat ter wereld kan zij mij te vragen

hebben? " Ja, het is een vervelende eigenschap van

ons egoïstische mensch-wezens, dat men — vooral aan heele oude vrienden! — nooit eenig teeken van leven geeft, of men moet ze bepaald noodig hebben. Dus, vous voila prévenu, le pire est fait.

„Weet dan, dat ik een protégeetje heb — een mooi jong meisje uit onze kringen, vroeger rijk, nu arm, voor wie ik al sedert maanden een geschikte betrekking zoek. Het is weer de gewone treurige geschiedenis: haar vader, baron de Martignel, was een Limburgsch landeigenaar, een econoom, die zooals men dacht er warmpjes inzat. Maar in de laatste jaren schijnt hij steeds achteruit te zijn gegaan crisissen in den landbouw, daling der grondrenten , schulden, hypotheken .... ondanks alles op denzelfden voet voortleven en ten slotte totaal geruïneerd! Hij, zeer

plotseling gestorven gij begrijpt mij wel! Zijn vrouw

had hij al eenige jaren geleden verloren, en nu blijven er twee kinderen over. Een jongen, die, nog al energiek naar men zegt, met geld door familie bijeengebracht naar Amerika is gegaan en de dochter het kind van de

rekening natuurlijk.

„Hoe zoudt gij er nu over denken als gij dat meisje, met het oog op uw dochter, voorloopig eens bij u nam als logée of als gouvernante.... hoe gij zelf het 't liefst noemen wilt.

„Het fransch is natuurlijk haar moedertaal, en hoewel een Belgische van afkomst, heeft zij een accent zoo zuiver als een Parisienne. Daarbij is zij veel in Engeland geweest en spreekt de tale Albion's als een geboren Engelsche. Voorts een uitstekende musicienne en... every inch a lady, dat spreekt van zelf, in één woord un merle blanc, je ne vous dis que cela.

„Nu denkt gij zeker, bij mijn opsomming, dat ik in al de jaren dat wij elkaar niet meer ontmoetten, zekere Barnum-achtige eigenschappen heb opgedaan! Maar denk niet te gauw, althans niet alvorens haar gezien te hebben. En al rust nu natuurlijk de sterke verdenking op mij uitsluitend het belang van ééne partij op het oog te hebben, toch wil ik er op wijzen dat Carla de Martignel m. i. juist de

Sluiten