Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor mijzelf verlangde ik er naar met u te spieken ovei alles wat in mij woelde. Maar ik kende uw afkeer van een beweging die door u wordt gehaat, omdat.... u haar kern, haai wezen

niet kent."

Meryan lachte een luiden toornigen lach.

„Ja, het zal mijn onkunde wezen die mij verblindt, terwijl zij die jij je vrienden noemt te vergeefs trachten in de duisternis waarin wij rondtasten het licht van hun genie te doen schijnen.

„U weet zeer goed dat ik het zóó hiet bedoel, vader, en Barthold's stem beefde, „maar ik waag het, ondanks uw boos worden, te herhalen, dat u de beweging die u zoo veracht niet kent; anders zoudt u, dien ik altijd vereerd heb als een type van rechtvaardigheid, zoo niet haar waardeeren dan toch de overtuiging harer voorstanders eerbiedigen."

„Neen, een beweging die recht en orde wil ondermijnen eerbiedig ik niet!" . ....

„En toch is u het, en niemand anders dan u, die mij het eerst geleerd heeft deze wreede krankzinnige maatschappij te haten!"

Meryan, het hoofd nog altijd in de hand gesteund, zag hem bij die woorden in een soort van verstomming aan.

n Ja, u! Wie heeft mij geleerd in den bijbel te lezen en

Christus lief te hebben en te vereeren boven alles? Wie heeft mij, toen ik wat ouder werd, het revolutionnaire in zijn leer aangetoond en hem mij geschetst als denker en hervormer? Wie heeft mij gewezen op zijn onverbiddelijkeu strijd tegen de faiizeeen, de geldschacheraars en de intrigeerende, huichelende, geldzuchtige priesters — de gezaghebbenden en ordebewaarders in zijn tijd? Waarom heeft u ooit getracht het goede in mij wakker te roepen, en mij niet liever tot een gevoelloozen, gewetenloozen egoïst opgeleid, die past in de wereld waarin wij leven.... als het toch uw voornemen was om later, wanneer ik een man zou zijn, mij tot dat type te vervormen?"

Meryan, bij die hartstochtelijke uitbarsting, scheen een oogenblik naar een antwoord te zoeken. Eindelijk zeide hij zachter dan hij nog gesproken had:

„Ik heb je inderdaad geleerd Christus lief te hebben als den idealen mensch. Maar wat hij leeraarde zal evenmin gehoorzaamd worden nu als twintig eeuwen geleden, zelfs nu nog minder, doordien de samenleving zooveel ingewikkelder is geworden.

„ Een samenleving die gegrond is op het beginsel: „ ieder voor

Sluiten