Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Niet waar? Dat vind ik ook. Wel heeft Marie me op het hart gedrukt in hun bijzijn nooit te spreken over dingen die haar papa als oud-militair niet gaarne zou hooren; maar zij en ik praten honderd uit als wij alleen zijn. Ziezoo, daar zijn wij waar uwezen moet en ga ik terug."

Met deze woorden bleef zij staan en reikte hem de hand.

„Heden middag nog hoop ik uw aanstaande en uw ouders een bezoek te brengen. Ik hoor dat gij al zoolang in stilte van elkander hebt gehouden. Dan is zij misschien wel de u bezielende geest geweest bij uw sociale studies?"

Hij schudde van neen met een zweem van verlegenheid.

„Neen, dat niet. Carla heeft een te uitsluitend Fransche opvoeding gehad om zich in die richting te hebben kunnen ontwikkelen. Haar fort is muziek en talen. Een geheele wereld is nog voor haar afgesloten en daarin hoop ik juist.... haar gids te wezen!"

„ Ik begrijp wat een heerlijke taak dat voor u wezen zal."

En met een vroolijk „tot straks" liep Anna terug, en vond Marie die haar aan het tuinhek opwachtte.

„Eigenlijk heb je me nog maar weinig van Meryan's aanstaande verteld ...." zeide zij, gearmd met haar oploopend. ,, Ik weet tot dusverre alleen maar dat zij mooi is!"

„ Meer is er ook niet van haar te zeggen. Zij spreekt niet veel, en heeft iets nuffigs over zich als alle bekende beauty's."

„ Iets nuffigs ? De aanstaande van Meryan ? Hoe vreemd !"

„Waarom vreemd?" vroeg de andere lachend. „Heb je zooveel met hem op, dat volgens jou zijn verloofde ook een soort van volmaaktheid moet zijn? Ik moet je zeggen, ik heb hem altijd een vervelenden jongen gevonden, stil en stug. En zij heeft me nooit aangetrokken, ook vroeger niet."

„Ja zeker heb ik met Meryan op! Hij is bijna een huisvriend bij ons geworden, en daarbij geheel een geestverwant.... ik heb je immers verteld dat "

„ Sst...." zeide Marie, stijf haar arm drukkend, „ noem het woord niet. Denk aan papa.... de bloemen mochten eens ooren hebben."

Anna lachte. „Wees gerust, ik had geen plan „het woord" te noemen. Maar ik wilde zeggen dat papa en mama hem heel hoog stellen. Papa ziet bepaald iets bijzonders in hem. Hij moet verbazend knap wezen."

„Ja, dat heb ik meer gehoord. Maar zijn getrouwde broer Johan

Sluiten