Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Robert zag hem aan als iemand die twijfelt of hij wel goed

gehoord heeft. . ,, .

„Je herinnert je wel mijn klein zusje Margaretha.... in

wandeling nog altijd Baby genoemd? Welnu, zij ib — z*I h^ft enfin laat ik het maar noemen een soort van toquade voor je. H is niet meer dan dat, je begrijpt, een kind van zestien jaar. Maar toch schijnt het den ouden heer ernstig genoeg om verdere ont-

mSS: hoe ongaarne1 hij zich ook verwonderde - zat nu als

VelTaT\le0ineykzusje van je.... voor mij? Maar dat is dunkt me

nietHI?t°gisijtoch zoo, beste kerel.... zij heeft zich zoo iets in het hoofd gehaald, naar het schijnt, toen met de feesten bij J°hans huwelijk. Vader heeft destijds al iets gemerkt, maar eea kl incident gisteren aan tafel, in verband met je komst, heeft zijn vermoeden bevestigd. Het is een echte schoolmeisjes-opwelling natuurlijk, die niets te beteekenen heeft als er maar wat tijd overheen gaat. En omdat haar gezondheid tegenwoordig met te best is en zij erg ontzien moet worden, is het beter dat.... Haar gezmrdhJd niet te best.... dat vroolijke bloeiende

din Dat is het iuist. Zij is in de laatste maanden aan het sukkelen. Daarom vond de oude heer het noodig deze démarche bij je te doen. Het is eenvoudig een kwestie van tijd, anders met. Rht

Barthold had zijn vriend nog nooit zoo verslagen gezien liep de kamer op en neer, de handen in de zakk®"'he^^g^t^id den gi'ond gebogen, zonder een wooid te spiek* ,

zweeg eveneens en haalde zijn zakdoek te voorschijn om zijn gelaat af te veo-en bliide dat het hooge woord er uit was.

Hoewel overtuigd dat in de gegeven omstandigheden ^aarhe'd de beste diplomatie was, lag er toch voor hem iets in de openbaring van het ziele-geheim van ^'r!°

kinderlijk ook, toch dat geheim zorgvuldig had weten ^ bewaren, en daardoor alleen reeds in zijn oogen op den drempel

vrouwenleven stond. , „mnd

Plotseling schrikte hij op, doordien Robert op den siond

stampte. . „

„Wat leven we toch in eene beroerde wereld. , -in ik

„A qui le dites-vous ?.... Maar nu juist in dat ge\al begrijp

niet het verband —"

Sluiten