Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen, dat had ik zeker niet gedacht. Maai' het eene is ook geheel afgescheiden van het andere. De moeilijkheid was daarin gelegen, dat Carla geen tehuis heeft, terwijl zij dus nog twee jaren in dezelfde positie bij ons had moeten blijven. Ten aanzien van het andere is mijn vader nog altijd hevig verbitterd, zóó zelfs dat alle vertrouwelijkheid tusschen ons weg is. Ik heb altijd meer een vriend dan een mentor in hem gehad, van mijn vroegste jeugd af.... en onze koele verhouding hangt als een schaduw over mijn tegenwoordig geluk."

„Dus hij begrijpt heelemaal niets!" dacht Robert, „Zijn verliefdheid maakt hem blind natuurlijk."

„ En zij, je aanstaande vrouw ben je al bezig haar

in je vita nuova in te wijden, zooals je mij schreef dat je plan was?"

„Neen, dat heb ik wel een paar malen geprobeerd, maar daar

wil zij nog niets van weten! Och, zij begrijpt het natuurlijk niet. Zij is door een Fransche en katholieke moeder grootgebracht. C'est toute une éducation a faire."

„Zij is toch niet katholiek?"

„Neen, zij is protestant gedoopt, maar haar moeder heeft den meesten invloed op haar gehad. Als zij eenmaal getrouwd is en geheel onder mijn leiding, komt dat allemaal van zelf. Zij is een echt meegaande en kneedbare vrouw, geheel onder den invloed staande van de omstandigheden. Zoo is zij op dit oogenblik geheel vervuld met haar uitzet, de inkoopen voor onze installatie enz. Driemaal in de week rijdt zij met mijn goed moedertje, die heel lief voor haar is, naar Amsterdam, en je begrijpt wat al drukten en overleggingen daarbij te pas komen! Zij kan dus voor het oogenblik aan niets anders denken. Maar eenmaal te Delft, komt zij daar in een geheel andere sfeer, juist de sfeer die zij behoeft 0111 in een nieuwe richting te worden geleid. Ik reken daarbij vooral op den invloed van de familie Denners. Anna Denners ken je immers wel?"

„Van aanzien, maar je weet dat ik nooit bij hen aan huis ben geweest."

„Jammer genoeg. Tegen die omgeving zou zelfs jouw scepticisme

op den duur niet bestand zijn. Mevrouw Denners is maar aan

de ideaal-vrouw geloof jij toch niet!"

„ En jij mag op dit oogenblik maar aan één enkele ideaal-vrouw gelooven! " lachte Robert,

„ Carla zal eenmaal een tweede Mevrouw Denners worden! Deze

Sluiten